Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Nemunėlio Radviliškis šventė mokyklos jubiliejų

Print
PDF

435hhBirželio 1 d., šeštadienį, Nemunėlio Radviliškis šventė mokyklos jubiliejų, kuris ir vėl pavyko, nes sulaukė gausaus būrio – beveik oficialiais skaičiavimais – 435 svečių! Šventės netemdė nei debesys, nei metų našta, nes visi, atvykę į šventę, spinduliavo puikia nuotaika, seniai matytų draugų šūksniais ir apsikabinimais, vakarojo prie staliukų ir iki išnaktų šėlo diskotekoje.

Iš mokyklos istorijos

Birželio 1 –oji jubiliejui pasirinkta sąmoningai, nes, visų pirma, - tai vasaros pradžia, visų antra - tai vaikų gynimo diena, o visų trečia, sekmadienis - Tėvo diena.

Švęsti mokyklos jubiliejų radviliškiečiai ir svečiai pradėjo Švč. Mergelės Marijos katalikų bažnyčioje, kur kunigo Ernesto Želvio aukojamos šv. Mišios suteikė jubiliejaus šventei išskirtinę nuotaiką. Po šv. mišių įvairių laidų atstovai ir mažiausieji pirmokai prie mokyklos pasodino gimtadienio ąžuoliuką ir neskubėdami, apžiūrinėdami mokyklos erdves, muziejų, ieškodami draugų, pažįstamų ir bendraklasių, dalindami šypsenas ir gėles, keliavo į mokyklos vidinį kiemelį, kur svečių laukė staliukai, vaišėmis nukrauti stalai ir mokinių paruošta meninė programa.

p2220863

Šokius, dainas ir Radvilų laikus siekiančią mokyklos istoriją perteikė gausus renginio vedėjų būrys, buvę mokiniai Evaldas Timukas, Vladas Valiulis, Dovilė Martinaitytė, Neda Kučinskaitė-Variakojienė, gimnazistai Ineta Karosaitė ir Marijus Valkiūnas, mokiniai Rasa Indrikaitė, Rokas Pilkauskas ir Žemyna Vitinšaitė, Gabrielius Timukas ir Eleni Kotsolakou, Viktorija Jurėnaitė ir Augustas Kraniauskas nenuobodžiai ir improvizuotai įpynė į puikią „12 kėdžių" paieškos istoriją.

img_20190601_153746_5

Beje, apie istoriją. Štai keletas faktų. Istorikas dr. Deimantas Karvelis savo laiške mokyklai rašo: „Liudvikos Karolinos Radvilaitės atnaujinančioje fundacijoje 1687 m. pažymėta, jog 1584 m. Kristupas Radvila įkūrė Biržų bažnyčią, suteikdamas sklypą pamokslininko namui, mokyklai ir špitolei. „Taip pat ir kitai bažnyčiai N. Radviliškio miestelyje tame pačiame Upytės paviete, įkuriant miestelį tais pačiais metais iš uolumo Dievo šv. Trejybėje garbei". Fundacija atnaujinta pažymint, jog ankstesni steigimo dokumentai žuvo karų su švedais metu Zigmanto ir Jono Kazimiero Vazų laikais. Liudvika Karolina nurodė, jog niekas ateityje negali pakeisti jos fundacijų bei minėtų valdų religijos. Taigi neabejotina, kad Nemunėlio Radviliškio mokykla buvo įsteigta 1584 m., nes didikai Radvilos nesteigdavo bažnyčių be parapinės mokyklos prie jos. Iki šiol turimi istorinių šaltinių duomenys leidžia teigti, kad 1584 metai yra miestelio, Reformatų bažnyčios ir mokyklos pradžios data".

1804 metais įsteigta katalikų parapijos mokykla. 1866 metais – valdinė pradinė mokykla. 1905 metais miestelis sudega. Dvidešimto amžiaus pradžioje Radviliškyje (taip jis buvo vadinamas iki 1919 metų) buvo dvi mokyklos - „Liaudies mokykla" ir Radviliškio 2-oji mokykla. 1920 m. pradinė mokykla reorganizuojama į progimnaziją. 1931 metais mokykla uždaroma dėl mažo mokinių skaičiaus. 1944 metais miestelis antrą kartą sudega, tad mokykla atidaroma Medeikiuose. 1949 metais iš Medeikių mokykla perkeliama į miestelį, į atstatytas reformatų klebonijos patalpas. 1951 metais septynmetė mokykla reorganizuojama į vidurinę, kuri iki 2000 metų išleido 45 abiturientų laidas. 1977 metais miestelyje pastatoma nauja erdvi mokykla, kurioje gali mokytis 360 mokinių, yra valgykla, bendrabutis, sporto salė, stadionas. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus 2000 metais mokykla tampa pagrindine. 2004 metais prie mokyklos prijungtas vaikų darželis „Nykštukas".

Sveikinimai

Direktorė Edita Timukienė dėkojo visai mokyklos ir darželio bendruomenei: visiems esamiems ir buvusiems mokiniams, mokytojams, darbuotojams, tėveliams ir seneliams –visiems, kurie įdėjo daug pastangų ir triūso, kad mokyklos gimtadienis skambėtų puikia vasaros pradžios gaida, lydima geros nuotaikos, šventinio šurmulio ir žavesio. Ji priminė, kad mokyklos bendruomenė penktadienį aplankė Nemunėlio Radviliškio miestelio kapines, kur uždegė žvakutes ant išėjusių anapilin mokytojų kapų, pakvietė tylos minute pagerbti visus kažkada čia dirbusius mokytojus ir neseniai išėjusią mokytoją Stasę Šalkauskienę.

p2220899

Pirmasis dovanas įteikė ir pasveikino Seimo narys Viktoras Rinkevičius, kuris įteikė Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus sveikinimą vyr. kūno kultūros mokytojui Viliui Venckūnui už aukštus mokinių sportinius pasiekimus bei sveikinimą visai mokyklos bendruomenei gražios sukakties proga ir linkėjo, kad Nemunėlio Radviliškis visada būtų radviliškiečių tikrieji namai, į kuriuos gera sugrįžti. Sveikinimus išsakė ir Seimo narys Audrys Šimas, Biržų r. savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistas Marijonas Nemanis, savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė, buvusi ilgametė švietimo skyriaus vedėja Genovaitė Gutauskienė, policijos komisariato atstovės Vita Andžienė ir Sandra Timukienė. Dovanų ir gerų žodžių negailėjo kolegos iš kitų mokyklų, ypač sužavėjo Latvijos Respublikos Skaistkalnės vidurinės mokyklos mokytojo I. Pavinkšnio muzikinis sveikinimas, su ilgesiu ir nuoširdumu savo darbą kaip pirmojoje darbovietėje prisiminė buvusi mokytoja, paskutinės abiturientų laidos auklėtoja Vida Tatorienė, ilgametė mokyklos direktorė Saulė Venckūnienė. Mokyklai, kaip miestelio kultūros židiniui, dėkojo Nemunėlio Radviliškio bendruomenės pirmininkė Svetlana Vaitaitienė, kultūrinio darbo organizatorė Dalia Matusevičienė. Nuo Vilniaus biržiečių linkėjimų atvežė šeštos laidos buvęs abiturientas Julius Laiconas, ypač daug emocijų ir ovacijų sulaukė 29 –os laidos abiturientas Raimondas Natka, suradęs archyvuose Liudvikos Karolinos Radvilaitės fundacijos kopiją mokyklai. Taip pat sveikinimo žodį tarė buvę mokiniai Birutė Švykaitė-Gricienė, Vytautas Švykas, Dainius Širmelis, Rita Žiuorytė-Blaževičienė.

Linksmybės kiemelyje

Pasibaigus iškilmėms, prasidėjo linksmybės saulės nušviestame mokyklos kiemelyje, kur svečių laukė vaišių stalas, kurį paruošė tėvų ir mokyklos taryba. Monika Džėjytė – Storberg kvietė svečius apsilankyti mokyklos muziejuje, parašyti linkėjimų svečių knygoje, nusifotografuoti prie foto sienelės, surasti save ir draugus nuotraukų galerijoje. Programos pabaigoje visa mokyklos bendruomenė sudainavo mokyklos himną bei „Ilgiausių metų" ir dalijosi didžiulį tortą, kurį padovanojo Biržų TVMC.

p2220949

Linksminosi visi, kaip kas mokėjo: senų draugų būrelyje, prie kavos puodelio, pasakodami vaikystės prisiminimus, klausydamiesi kapelos „Santaka" ar Jono Strunkio atliekamų melodijų, ar šokdami iki vidurnakčio besitęsusioje diskotekoje, kurią dovanojo buvęs mokinys Gediminas Briedis.

img_20190601_155322_0

img_20190601_155438_3

Mokyklos bendruomenė švęsti gimtadienį ruošėsi visus metus dalyvaudama projekte „Kad ir kur bekeliaučiau, Nemunėlio Radviliškis bus mano namai", tad visus metus mokykla gavo daugybę tiek intelektualių, tiek finansinių dovanų, už kurias norisi padėkoti: ačiū už eilėraščius ir dainas, linkėjimus ir koncertus, už susitikimus, už mokyklos aplinkos gražinimą: gėles ir gėlynus, apželdinimą ir medžius, už išlygintas žemes ir išlygintus rūbus, už žaislus ir knygas, už vaišių stalą, tortą ir saldumynus, už diskoteką, įgarsinimo aparatūrą, šventas mišias, už kvietimus, skelbimus ir jų viešinimą, medžiagą sceniniams rūbams ir jų siuvimą, už sceną, jos pastatymą ir papuošimą, už foto sieną ir gausybę nuotraukų, už renginio scenarijų ir šventės vedimą. Ačiū visiems už Jūsų laiką, skirtą savo Mokyklai!

img_20190601_230201_9ssss

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės
mokyklos informacija