Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos tinklaveikos įtaka mokinių mokymosi sėkmei

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos vizija – saugi, kūrybiška, bendruomeniška mokykla. Tai seniausia ugdymo įstaiga Biržų rajone. 2017 metų NMVA išorės vertinimo ataskaitoje ir 2016–2020 metų mokyklos strateginiame plane bendradarbiavimas su socialiniais partneriais įvardijamas kaip vienas stipriųjų veiklos aspektų ir pažymima „<...dėl savo mokinių sėkmės mokykla kryptingai kuria ir plėtoja partnerystės ir mokymosi vieni iš kitų kultūrą: gausus socialinių partnerių būrys, mokyklos rėmėjai įneša indėlį į mokinių formalų ir neformalų, asmeninių, kūrybinių kompetencijų ugdymą, mokytojų profesinį tobulėjimą. Mokykla drąsiai gali dalytis neabejotina bendradarbiavimo ir partnerystės sėkme...>". Tokią mokyklos veiklos strategiją lėmė valstybės politika, istorinė, geografinė, kultūrinė ir sociokultūrinė aplinka.

Turbūt dėl šių priežasčių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įgyvendindama ES fondų finansuojamos priemonės - „Kokybės krepšelis", „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas", „Mokyklų pažangos skatinimas" projektą „Naujų ugdymo metodų taikymas, tinkamo emocinio klimato kūrimas, mokyklos bendruomenės telkimas" pakvietė mūsų mokyklos bendruomenę pasidalinti patirtimi, kaip sekasi mokykloje tartis ir susitarti, bendrauti ir bendradarbiauti, motyvuoti mokinius, kurti saugią ugdymo(si) aplinką, laikytis atvirumo ir dialogiškumo, panaudoti netradicines aplinkas ugdymui(si).

Plačiau apie tai skaitykite:

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/n-radviliskio-mokyklos-direktore-e-timukiene-apie-vaiku-motyvacijos-paslapti-233-1220350

https://www.delfi.lt/projektai/aciu-uz-pamokas/birzu-rajono-mokykla-sugeba-mokyti-vaikus-taip-kad-sie-tampa-mokytojais-tevams.d?id=82597259

Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos informacija