Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Po dviejų nuotolinio mokymosi savaičių

Print
PDF

reflPer dvi nuotolinio mokymo savaites mokiniai, mokytojai, tėvai „įsivažiavo" dirbti naujoje erdvėje, paskutinė savaitė buvo ramesnė, mažiau streso, baimės ir nežinomybės, nebestrigo sistemos. Dalis mokinių nuotolinį mokymą vertina gerai, supranta ir atlieka nurodytas užduotis, bet kuriuo metu gali susisiekti su mokytoju, klausti, aiškintis iškilusius neaiškumas. Nereikia anksti keltis, gali susikaupti, nes niekas netrukdo. Vienu metu gali mokytis, pailsėti, pavalgyti, užduotis atlikti norimu laiku.

Kita dalis mokinių teigia, kad žymiai geriau mokytis mokykloje, nes sunku priprasti prie naujos mokymosi aplinkos, labai trūksta tiesioginio bendravimo su draugais ir mokytojais, namie nuolat kontroliuoja tėvai.

Mokiniai akcentuoja, kad vienos iš įdomiausių pamokų - technologijos. Pageidauja ilgalaikių projektų, tokių kaip: fizinio ugdymo, muzikos, žmogaus saugos, dorinio ugdymo.

Klasių auklėtojams šis laikotarpis taip pat nelengvas, daugiausia problemų kyla dėl organizacinio kasdieninio darbo. Daug žinučių, skambučių, klausimų. Sunku susikoncentruoti, reikia atsakyti čia ir dabar. Baisu, nes visko neįmanoma žinoti. Mokomės visi. Klausimus užduoda ir šeimos nariai, aktyviai bendradarbiaujame mokytojai tarpusavyje, ieškodami teisingo atsakymo. Stengiamės rasti išeitį iš kiekvienos situacijos, kartais ir nepavyksta. Kaip pavyzdys vienas mokinys. Atrodo, ir nauja planšetė su interneto prieiga duota iš mokyklos, užduotys paruoštos, bet iš ryto vėl skambutis, kad mokinys nežino, kaip jungtis, pamiršo slaptažodžius, neranda užduočių, negali pasižiūrėti to ar ano. Prašome bendraamžių pagalbos, kad daugiau bendrautų tarpusavyje.

Tik jokių priekaištų mokytojams, mokyklai – patikėkite mes visi dienomis ir naktimis rengėmės šitam iššūkiui. Patikėkite – sunkus šitas darbas, reikalaujantis jėgų. Dirbu ir žinau nuotolinio būdo sąnaudas. Nepriekaištaukime vieni kitiems, bet telkimės.

Santalka, geranoriškumas, pagalba ir, be abejo, profesionalumas telydi. Ramių, šviesių Šv. Velykų, susikaupimo, sveikatos ir gražaus bendravimo.

Socialinė pedagogė Audronė Grigienė