Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Dėl mokslo metų trukmės, intensyvinimo, užbaigimo

Print
PDF
kalendoInformuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas 2020-05-11 Nr. SR-2206 ,,Dėl ugdymo proceso organizavimo 2019-2020 mokslo metais" ugdymo procesas:
1. 1-4 kl. baigiamas nuotoliniu būdu gegužės 29 d.
2. Birželio 1 d. grįžta į mokyklą tie 1-4 klasių mokiniai, kurie nepasiekė minimalaus mokymosi pasiekimų lygio, kad galėtų likviduoti skolas, pasiruošti mokslo metų užbaigimui, atsiskaityti su mokykla, teikti pagalbą mokiniams, kurie praleidinėjo pamokas, neatlikdavo užduočių, patyrė mokymosi sunkumų, nesimokė.
3. 5-10 kl. baigiamas nuotoliniu būdu birželio 12 d.
4. Birželio 15 d. grįžta į mokyklą tie 5-10 klasių mokiniai, kurie nepasiekė minimalaus mokymosi pasiekimų lygio, kad galėtų likviduoti skolas, pasiruošti mokslo metų užbaigimui, atsiskaityti su mokykla, teikti pagalbą mokiniams, kurie praleidinėjo pamokas, neatlikdavo užduočių, patyrė mokymosi sunkumų, nesimokė.