Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Specialusis pedagogas

Print
PDF

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialusis pedagogas mokykloje - atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje; padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, lavina jų sutrikusias funkcijas; bendradarbiauja su mokytojais; konsultuoja mokytojus sudarant pritaikytas ir individualizuotas programas, parenkant darbo metodus ir būdus specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir kt.; konsultuoja mokinių tėvus.

Specialioji pedagogė Ligita Undzėnė
Tel. 8 684 25569,
el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Darbo grafikas
Savaitės diena
Darbo laikas
Kita veikla
(kabinete, mkykloje,
ne mokykloje)
Pirmadienus
8.30-13.15
8.00-8.30
13.15-15-15