Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje

Print
PDF

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.

Ugdymas karjerai – reikšminga endrojo ugdymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokanties išlieka svarbus visą gyvenimą. 

Iš 224 projektui pateiktų paraiškų, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos projektas „Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje“ buvo įvertintas labai gerai ir kartu su 16 kitų Lietuvos įmonių bei organizacijų gavo finansavimą. 

Dalyviai

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės  mokyklos bendruomenė: 105 I-X klasių mokiniai, 38 ikimokyklinio skyriaus vaikai, 24 mokytojai, 49 tėvai. Džiugu, kad į projekto veiklas įsijungė ne tik mūsų mokyklos bendruomenė, sulaukėme svečių ir iš kitų rajono įstaigų: Germaniškio, Medeikių, Pabiržės, Kaštonų, Kratiškių, Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinių mokyklų, „Atžalyno“, „Aušros“, Vabalninko Balio Sruogos vidurinių mokyklų, „Saulės“ gimnazijos, Biržų tehnologijų ir verso mokymo centro, Jaunimo mokyklos, Skaistkalnės (Latvijos Respublikos) vidurinės mokyklos. 

Partneriai

Siekiant užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį profesinį konsultavimą, projekto metu įtraukėme kitus socialinius partnerius: Biržų PMMMC, Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyrių, VŠĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centrą, LEG bei UAB „Etronika“. 

Projektinė veikla

Vykdant projektą „Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje“ mokykloje vyko 14 įvairių edukacinių veiklų: mokiniai gavo  „Karjeros planavimo dienoraščius“, kuriuose buvo fiksuojamos visos projekto veiklos, įžvalgos, patyrimas, refleksija, sukaupta informacija apie darbo vietas, mokymo(si) įstaigas, asmeninių gebėjimų įsivertinimo ir savęs pristatymo duomenys, suvokimo darbo rinkoje praktikos. 

Organizuotas piešinių konkursas ikimokyklinio skyriaus (vaikų darželio) ir 1-4 klasių mokiniams „Mano svajonių profesija“. Vaikai kalbėjo apie tai, ką dirba jų tėveliai, seneliai, kokias profesijas jie žino, koks populiariausių profesijų atstovų darbo pobūdis, kokie darbo įrankiai reikalingi dirbant atitinkamą darbą. Aptarę savo svajonių profesijas, jas įamžino piešiniuose. 

Organizuota 12 ekskursijų-edukacinių išvykų į: Panevėžio teritorinės darbo biržos Biržų skyriaus Jaunimo darbo centrą. Skyriaus vyr. specialistė pasakojo apie darbo rinkos prognozes, įsidarbinimo galimybes Lietuvoje ir už jos ribų. Specialistė paaiškino, kokios yra darbo biržos funkcijos, kokios teikiamos paslaugos. 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą. Dalyvavome renginyje „Pasirink savo profesiją“, kuriame mokiniai stebėjo Panevėžio apskrities ugdymo įstaigų bei Utenos profesinių technikos mokyklų prisistatymus, susipažino su Biržų technologijų ir verslo centru, jo dėstytojais, studentais. 

Vilniuje. Vienoje vietoje radome ir susipažinome su įvairių specialybių žmonėmis, įgijome vertingos patirties. Programuotojai,  analitikai pasidalino žiniomis apie savo kasdieninę veiklą, projektų vadovė pristatė mažmeninės prekybos sistemą bei pademonstravo kaip veikia prietaisai. Dizaineris Martynas pasidalino asmeninėmis įžvalgomis apie studijas, karjeros planavimą, požiūrį į darbą, teikdamas, kad svarbiausia klausyti savo širdies ir nuolat tobulėti. 

Klaipėdą-Nidą. VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centrą, kuriame susipažinome su 52 neformaliojo ugdymo programomis, apimančiomis  meno, verslo ir administravimo, kompiuterijos, inžinerijos ir inžinerinių profesijų, gamybos ir perdirbimo, architektūros ir statybos, socialinių paslaugų, paslaugų asmenims, transporto paslaugų, saugos paslaugų sritis. Pildėme profesiniams polinkiams įvertinti klausimyną. 

Šiaulius UAB „Rūta“.  Kelionė po šokolado fabriką prasidėjo edukaciniu užsiėmimu – patys, savo rankomis, gaminome ir puošėme skanėstus, juos parvežėme namiškiams. 

Ignaliną UAB „Romnesa“. Edukacinės išvykos metu mokiniai supažindinti su šakočio kepimo istorija, maisto gamybos įrankių muziejine ekspozicija, filmuota medžiaga, pristatančia įmonės veiklą. Dalyvavo šakočio kepimo tikros ugnies kaitroje procese. Degustavo įmonėje kepamus šakočius. 

Kauną Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Išvykos metu mokiniai susipažino su mokymo įstaiga, esančia ne Biržų rajone. Dėl informacijos stokos, mokininiai, įgiję pagrindinį išsilavinimą, dažniausiai mokosi rajono profesinėse mokyklose, visiškai nesusimąstydami apie kitas teikiamas galimybes. 

Kupiškio technologijų ir verslo mokyklą, kur jų laukė įdomi pažintis su mokyklos dėstytojais ir studentais. supažindino su ugdymo programomis, vykdomomis jų mokymo įstaigoje, aprodė marerialinę bazę: profesinio ir teorinio mokymo kabinetus, informacinių technologijų kabinetus, sporto ir treniruoklių sales, praktinio mokymo laboratorijas, mokomąjį viešbutį ir barą. Biržų rajono policijos komisariatą, Biržų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, AB Lietuvos pašto Biržų skyrių. Biržų rajono gamtos apsaugos departamentą. 

Organizuoti 3 mokymai mokiniams: „Pirmasis karjeros žingsnis – savęs pažinimas“.  „Antrasis karjeros žingsnis – karjeros galimybių pažinimas“. Laurynas Pečkaitis koučingas, dailės terapija ir patyriminių metodų technika, gilesniam savęs pažinimui bei motyvacijai. 

Organizuoti 4 susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis, buvusiais mokyklos mokiniais: Pagėgių poligono Viešvilės užkardos pasieniečiu Tomu Povilaičiu, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (BTVMC) dėstytojais Vilma Indriliūnaite ir Donatu Makricku, „Swedbank“ AB Biržų padalinio atstove Regina Kučinskiene, kunigu Robertu Gedvydu Skrinsku; parengta buvusių mokinių profesijų galerija „Ir aš čia mokiausi, mokyklos bibliotekoje įrengtas informacinis stendas, kuriame pateikiama aktualiausia informacija karjeros klausimais. 

Organizuoti 4 seminarai: mokiniams „Kaip padėti vaikui projektuoti savo karjerą“ (K. Vingilis), tėvams „Tėvų kompleksinė pagalba vaiko karjeros projektavime“ (V. Servutienė), mokytojams „Mokytojų kompetencijos plėtotė mokinių karjeros planavimui“ (V. Srevutienė), mokytojams „Pažinimas mokinių karjeros ugdymui“ N. Marazienė 

Suorganizuota diskusija su tėvais „Kaip teisingai parinkti savo vaikui ugdymo kryptį?“. 

Mokiniai išbandė save 9 praktinėse veiklose, jas stebėjo: grožio salone „Pelenė“ susipažino su kirpėjos, kosmetologės, manikiūrininkės profesijomis. V. Cibo ir R. Misevičiaus kaimo turizmo sodybose susipažino su ūkininko profesija. Laikraščio „Biržiečių žodis“ redakcijoje susipažino su žurnalisto, redaktoriaus profesijomis. Autoservise „UAB V. Briedis ir partneriai“ susipažino su automechaniko profesija. Biržų miškų urėdijoje susipažino su urėdo, miškininko, girininko profesijomis. 

Parengtas metraštis (albumas), kuriame užfiksuotos projekto akimirkos, sudėti straipsniai ir kita svarbi bei įdomi informacija, projekto dalyvių įspūdžiai. 

Suorganizuoti 2  respublikinio lygio renginiai: „Amatų/profesijų mugė“  bei konferencija „Karjeros planavimas šiandien ir rytoj“. „Amatų/profesijų“ mugės metu sulaukėme 317 dalyvių. Jos metu vyko projekto pristatymas, užsiėmimus vedė 18 įvairių profesijų atstovų. Konferencijoje pranešimus apie Biržų rajono jaunimo organizacijų veiklas, iniciatyvas skaitė Biržų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis, jaunimo galimybes darbo rinkoje pristatė Panevėžio teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro, Biržų JDC vyr. specialistė Lina Krauklytė, apie PIT-o konsultanto vaidmenį mokykloje kalbėjo Biržų rajono ugdymo įstaigų karjeros konsultantė Martyna Šlyžienė ir Panevėžio rajono ugdymo įstaigų karjeros konsultantė Šarūnė Astrauskaitė, savanorystės veiklas apžvelgė diakonas Dainius Kaunietis. Visos Biržų rajono ugdymo įstaigos pristatė savo patirtį karjeros ugdymo srityje. 

 5-10 klasių mokinių tarpe suorganizuotas esė-publicistikos konkursas „Geriausias kelionių metraštis“ ir „Mano svajonių profesija“. 

Vykdyta savanorystė 7 įstaigose: „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“ Biržų miškų urėdijos Latvelių girininkijoje, Nemunėlio Radviliškio Švč. Marijos-Mergelės bažnyčioje, Nemunėlio Radviliškio ikimokykliniame skyriuje (vaikų darželyje), akcijoje „Darom13“, archeologinėje-edukacinėje stovykloje „Kaip atrasti save KAS?“, architektūrinėje stovykloje „Keliaujančios architektūros dirbtuvės (KAD)“, O. Milienės senelių globos namuose, Nemunėlio Radviliškio „Carite“. 

Atlikti profesinio orientavimo tyrimai 4 gabiausiems IX-X klasių mokiniams. IST 2000R ir WILDE išplėstinio intelekto testai ir konsultacijos. Juos vykdė Žaneta Skupaitė, Biržų PMMMC Pedagoginio psichologinio sektoriaus psichologė“.

Lapkričio 12 d. Švietimo mainų paramos fondo surengtoje Kokybės konkurso ceremonijoje kokybės konkurso laureate pripažinta Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla už mažos mokyklos dideles pastangas skleidžiant karjeros planavimo nuo mažens svarbos idėją Biržų rajone įgyvendinant Euroguidance lėšomis finansuotą projektą „Karjera prasideda Nemunėlio Radviliškyje“.