Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Lyderių laikas 2

Print
PDF

Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla dalyvo „Lyderių laikas 2“ projekte, kurio  tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus. Projekto idėja – sukurti dabartiniams ir būsimiems švietimo lyderiams palankią aplinką veikti, tobulėti ir mokyti kitus.

Projekto metu kiekviena savivaldybė gilinosi į pasirinktą vieną iš trijų sričių: savivaldybių ir mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas, lyderystės plėtra, profesinis tobulinimas ir institucinė plėtra. Biržų rajono savivaldybės pasirinkta sritis – Lyderystės plėtra.

Dalyvavimas projekte Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos bendruomenei suteikė galimybę tobulėti, įgyti žinių, kompetencijų: S. Venckūnienė ISM vadybos ir ekonomikos universitete projekto lėšomis įgijo vadybos magistro laipsnį. R. Lapeikienė, E. Timukienė ir V. Vaitaitytė studijavo neformaliosiose  tęstinėse švietimo lyderystės programos studijose. 

Įgyvendinant projektą, mokiniai dalyvavo projekto skelbtame logotipo konkurse, savivaldos nariai organizavo diskusiją lyderystės tema “Geras mokytojas. Koks jis?”, “Pamoka, kurioje daugiausiai išmokstu”. Diskusijos metu sužinojome mokinių nuomonę apie gerą mokytoją, pamokas, kuriose jie daugiausia išmoksta.  Organizuodami diskusiją, mokiniai išmoko pasiskirstyti pareigomis, numatyti tikslus, planuoti veiklą.  

Mokykloje buvo organizuojamos diskusijos, darbas grupėse, tyrimai dėl darbuotojų skatinimo aprašo, diskusijos dėl kvalifikacijos kėlimo naudos. 

Vyko Savivaldybės ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas „Mokyklos vadovo vaidmuo siekiant geresnio mokymosi‘‘, kuriame pristatytas naujas diskusijų metodas. Pasiekta tai, kad skatinami draugiški, be konkurencijos grįsti mokyklų santykiai, dalijamasi naujomis patirtimis. Sustiprėjo mokyklos įvaizdis ir žinomumas rajone. 

Metinis vadovo ir darbuotojo pokalbis. Pokalbio metu vadovai padeda mokytojui išsikleti tikslus, planuoti darbus, indėlį, įgyvendinant mokyklos užsibrėžtus tikslus, bendradarbiavimui kuriamas vienodas žodynas, „matymas“. Pokalbio metu teikiamas grįžtamasis ryšys, pagalba, konsultacijos. Kiekvienas mokytojas jaučia atsakomybę.  

Mokykloje organizuojamas neformaliojo ugdymo užsiėmimas “Lyderystės mokykla”. Užsiėmimo metu organizuojamos įvairios praktinės užduotys, simuliaciniai žaidimai, kurie sustiprino vaikų asmenines kompetencijas - atvirą ir kūrybišką požiūrį, savarankišką mąstymą, suformavo vertybės. Sustiprinti mokinių lyderiavimo gebėjimai - tarpusavio bendravimas, bendro tikslo siekimas – mokiniai suorganizavo susitikimą su kaimyninėmis rajono mokyklomis, planuoja vasaros stovyklą. Aktyvūs mokinių savivaldos mokiniai dalyvauja mokymuose, skirtuose moksleiviams – lyderiams. Mokinių savivalda organizuoja renginius, akcijas, proto mūšius: Akcija „Arbatos gėrimo savaitė“, „Protmūšis“, „Naktis mokykloje“. Atnaujino mokinių elgesio taisykles. 

Tėvai dalyvavo diskusijoje “Kaip teisingai parinkti ugdymo kryptį savo vaikui”. Diskusijos metu tėvai pateikė konkrečių pasiūlymų apie bendras tėvų ir mokyklos bendruomenės iniciatyvas: tėvų naktis mokykloje su mokyklos bendruomene, tėvų ir vaikų spartakiada, vaistažolių rinkimas, psichologinės paskaitos, mokymai tėvams,50/50 turistiniai žygiai, šokių vakarai, išvykos į gamtą, turistiniai žygiai. Kai kurios iniciatyvos jau įgyvendintos. 

Projekto metu bendradarbiaujama su rajono mokyklomis, siekiant sukurti lyderystės ugdymo sistemą Biržų rajono savivaldybėje, kurioje aktyviai dalyvautų savivaldybės administracijos bei mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai ir tėveliai.