Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Kūrybinės partnerystės

Print
PDF

2012-2015 m. m. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla dalyvauja UPC organizuotame projekte - „Kūrybinės partnerystės“. Šis projektas skirtas Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms, kurio pagrindinis tikslas – praplėsti ir praturtinti įprastą mokymosi procesą, ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybiškumą. Šių tikslų siekiama sukuriant sąlygas mokyklų ir kūrėjų - menininkų, kultūros ir kūrybinio sektoriaus veikėjų bei mokslininkų - bendradarbiavimui.  

Programa „Kūrybinės partnerystės“ leidžia jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymasis gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus. 

2012-2013 m. m. sėkmingai startavusiame „Kūrybinių partnerysčių“ - „Tyrinėjančios mokyklos“ etape dalyvavo 8 klasės mokiniai, kūrybos agentė Vaida Norkevičienė. Agentės veikla prasidėjo nuo pažinimo ir naujos veiklos: vaikai mokėsi kūrybiškai bendradarbiauti, susipažino su aktyviais, kūrybiškumą skatinančiais metodais, priemonėmis. Išgryninę patyčių ir nesusikalbėjimo, vienas kito neišklausymo problemą, agentė, pasitarusi su auklėtoja, nutarė imtis veiklos, skatinančios susikaupti, sutelkti dėmesį į detales – fotografijos. Taip mokyklą atvyko kuriantis praktikas Egidijus Kabošis – profesionalus fotografas, aktorius, renginių organizatorius. 

Projekto veiklų metu kuriantis praktikas mokiniams pristatė fotografijos reikmenis, supažindino su fotografijos menu, žanrais, fotoaparatais, jų funkcijomis, režimais. Džiugu, kad kuriantis praktikas išlaisvindavo aštuntokų kūrybiškumą sugalvodamas originalių užduočių: pasiskirsčius komandomis, fotografuoti supančias aplinkoje spalvas, skaičius. Mokiniai nuolat fotografavo savo emocijos, draugus, dienos nuotykius, pristatė, dalinosi pasakojimais apie savo šeimos fotografijas. Įrengtoje tarybiniais metais buvusioje laboratorijoje, mokiniai išsiryškino pirmąją savo nuotrauką, kuri jiems buvo tarsi stebuklas šiame skaitmeninių technologijų pasaulyje.

Kuriantis praktikas E. Kabošis ir agentė V. Norkevičienė savo patirtimi, idėjomis dalinosi su mokytojais, kaip fotografiją galima susieti su ugdomuoju dalyku, susitikimų metu aptardavome daugybę fotografijos galimybių pamokose: mokantis fizikos galima taikyti camera obscura būdą, šį būdą aptarti kaip fizikinį reiškinį, mokantis kalbų – foto istorijų pasakojimas, siužetas, reportažas, žmogaus išvaizdos, gamtos aprašymas naudojantis nuotraukų galimybėmis, dailėje fotoaparatu fiksuoti spalvas. Istorinių vietų, pastatų, foto maršrutų rengimas naudingas istorijos pamokose. Gaminat nuotraukas, galima išmokti daugelį chemijos elementų. Biologijos pamokose fotoaparatu galima pamatyti paukščius, augalus, supančią aplinką, stebėti paveldimumą ir daugelį kitų dalykų. Netgi matematikoje geometrines figūras būtų įdomiau išmokti jas nufotografuojant aplinkoje.

Kaskart išmokdami vis naujų dalykų, artėdami profesionalios fotografijos link bei bendradarbiaudami grupėse, mokėmės fotografuoti, ieškojome sprendimų, organizavome integruotas pamokas, surengėme darbų parodą.

2013-2014 m.m.  „Pokyčių“ etape dalyvavo 1-10 klasių mokiniai bei 12 mokytojų: J. Mulokienė, I Krisiukėnienė, D. Šteinbergienė, A. Svalbonienė, A.Križinauskienė, R. Plikšnienė, E. Timukienė, A. Navalinskienė, R. Tomaševičienė, A. Dulevičiūtė, V. Greviškienė. Projekto kuratorė – lietuvių kalbos mokytoja Vaida Vaitaitytė. Mokykloje dirbo kūrybos agentė Daiva Ivanauskaitė bei kuriantys praktikai: geologas Simonas Saarmann, aktorė Gabrielia Kuodytė, kino režisierius Viktoras Gundajevas. 

Projekto idėja - mokėjimo mokytis ir darnaus vystymosi kompetencijų tobulinimas. Iššūkis – rasti būdų ir metodų, kaip įtraukti visą mokyklos bendruomenę: mokytojus, mokinius į kūrybiško mokymo(si) procesą, kaip atskleisti visų mokinių gebėjimus, kaip padėti su(si)formuoti tinkamus lūkesčius ir pamatyti kiekvieno mokinio daromą pažangą bei įvertinti (pamatuoti) pasiektus rezultatus. Kaip išmokti mokytojams, mokiniams taikyti bendradarbiavimu grįstą ugdymą, dalytis patirtimi. 

Planuodami projekto veiklas, mokinius suskirstėme į tris darbo grupes: 1-4 klasių mokiniai, 5-7 klasių mokiniai ir 8-10 klasių mokiniai. Šioms trims grupėms organizavome tris giminingus projektus, kuriuos vienijo bendra tyrinėjimo sritis, projekto idėja, tačiau skyrėsi mokymosi dalykai, keliami lūkesčiai pasiekimams ir požiūriams, kūrybinė praktikų veikla. 

1-4 klasių mokiniams buvo sunku įsisavinti pagrindinius raštingumo gebėjimus, todėl projekto metu integravome lietuvių kalbą, matematiką, anglų kalbą, muziką ir dailę. Sujungę šiuos dalykus, mokytojų ir aktorės Gabrielios Kuodytės kūrybiškumą, mokiniai pastatė spektaklį „Coliukė“. 

5-7 klasių mokiniams trūko komunikavimo ir kultūrinės kompetencijos, kurios sudaro prielaidas mokiniui bręsti kaip asmenybei, sėkmingai mokytis, bendrauti, veikti įvairiose socialinėse ir kultūrinėse situacijose. Todėl pasirinkome mokymo dalykus, kurie ugdo  būtent šias kompetencijas: gimtąją kalbą, užsienio kalbas bei istoriją.  Kalbų mokytojai norėjo stiprinti mokinių gebėjimus kurti rišlius pasakojimus raštu ir žodžiu, vadovaujantis bendra pasakojimo kūrimo struktūra, suvokti pasakojimo temą ir tikslą. Istorijoje mokiniams taip pat stingo teksto suvokimo ir pasakojimo įgūdžių. Projekto metu kuriantis praktikas Viktoras Gundajevas pasiūlė išbandyti ne tik vaidybinio filmo, bet ir animacijos kūrimą „stop-motion“ technika. 5 klasių mokiniai integruotų pamokų metu gamino iš plastilino personažus, animavo mūsų krašto legendą.  6 klasės mokiniai, per anglų ir lietuvių kalbos pamokas sukūrė detektyvinę istoriją pagal Saint-Exupery kūrinį „Mažasis princas“, istoriją nufilmavo. 7 klasių mokiniai sukūrė muzikinį klipą pagal V. Matačiunaitės dainą „Spjaudau ir gaudau“. 

8-10  klasių mokiniams sunkiausia mokytis tiksliųjų ir gamtos mokomųjų dalykų, jiems trūksta tiriamosios veiklos įgūdžių. Projekto metu norėjome,  kad mokiniai naujai patirtų šiuos mokslus, pamatytų jų praktinį pritaikomumą ir savo pojūčiais patirtų, koks gali būti įdomus ir įtraukiantis mokslas. Todėl šiai grupei projekto veiklas organizavome integruodami matematikos, chemijos, biologijos mokomuosius dalykus bei geologo Simono Saarmann kūrybiškumą. 8 klasės mokiniai skaičiavo Nemunėlio Radviliškio Švč. M. Marijos bažnyčios akmenis, chemiškai nustatė akmenų rūšį, rašė mokslinį straipsnį apie tyrinėjamos bažnyčios akmenų kiekį ir sudėtį. 9-10 klasių mokiniai atliko keletą įdomiųjų tyrimų, kuriuos pritaikė kuriant detektyvinius filmus. Darbo grupės buvo paskirstytos pagal mokymosi stilius, filmuose vaikai būtinai turėjo panaudoti kriminalinės geologijos aspektą bei praktiškai, integruotų pamokų metu, atliktus bandymus. 

2014-2015 m. m. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla dalyvauja „Tyrinėjanti mokykla kubu“  programoje.  Į šią programą įsitraukė 6 mokyklos mokytojai:  E. Timukienė, A. Dulevičiūtė, A. Grigienė, R. Zemlickienė, S.Venckūnienė bei 8-10 klasių mokiniai.  Mokykloje dirba kūrybos agentas Vytautas Eidėjus. Šiuo metu vyksta įdomūs, praktiški užsiėmimai, kurių metu identifikuojame sritį, kurią padės sustiprinti, įneš kūrybiškumo, naujų idėjų laukiami kūrybos praktikai. 

Projekto kuratorė Vaida Vaitaitytė