Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Print
PDF

1.Vadovaudamasi Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. lapkričio 16 d. Nr. T-84 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių", mokykla dirba pagal antrą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį 5 dienas per savaitę. Grupės veiklos laikas per dieną – 4 valandos.

2. Ugdomoji veikla pradedama 8.30 val. ryto. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri mokslo metai: 2017 m. rugsėjo 1d. – 2018 m. gegužės 31 d. (640 valandų), planas rengiamas metams, veikla planuojama savaitei. Programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas.

3. Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas, planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į bendrą grupės specifiką ir individualius vaikų poreikius, mokyklos, regiono ypatumus. Iki rugsėjo 21 dienos parengia grupės ugdomosios veikos planą pagal patvirtintą priešmokyklinio ugdymo modelį.

4. Įgyvendinus programą, iki 2018 m. birželio 4 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogas atlieka vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendaciją pradinių klasių mokytojui.