Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Laisvos darbo vietos

Print
PDF

I. Ekonomikos ir verslumo pagrindų mokytojo darbo vietai užimti

1. Mokyklos pavadinimas: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla;
2. Pareigybės pavadinimas: ekonomikos ir verslumo pagrindų mokytoja(as);
3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
4. Darbo krūvis: 1 val.;
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
 • ekonomikos ir verslumo pagrindų aukštasis išsilavinimas,
 • mokytojo kvalifikacija, suteikianti teisę mokyti 9 klasės mokinius ekonomikos ir verslumo pagrindų.
6. Dokumentai pateikiami:
 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas;
 • pedagoginę patirtį atspindintys dokumentai: kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos, projektinė veikla, metodinė veikla, turimos parengtos metodinės priemonės, savianalizė (dirbusiems pedagoginį darbą);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

7. Pretendentų dokumentai pateikiami asmeniškai arba skanuoti el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val. arba siunčiami registruotu laišku adresu: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, Santakos g. 2, LT-41444. Telefonai pasiteirauti 8 450 55174 arba 8 450 55175.

II. Psichologo darbo vietai užimti

1. Mokyklos pavadinimas: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
2. Pareigybės pavadinimas: psichologas
3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
4. Darbo krūvis: 5.75 val.
5. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
 • aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) bei ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų); 
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; 
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

7. Dokumentai pateikiami:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas;
 • pedagoginę patirtį atspindintys dokumentai: kvalifikacijos pažymėjimai, rekomendacijos, projektinė veikla, metodinė veikla, turimos parengtos metodinės priemonės, savianalizė (dirbusiems pedagoginį darbą);
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

8. Pretendentų dokumentai pateikiami asmeniškai arba skanuoti el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 15:00 val. arba siunčiami registruotu laišku adresu: Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, Santakos g. 2, LT-41444. Telefonai pasiteirauti 8 450 55174 arba 8 450 55175.Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pretendento anketa 1 priedas.docx)Pretendento anketaPretendento anketa16 Kb