Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Kokia kalba vyko mokykloje pamokos priklausė nuo vietos kunigo - ar jis sugebėdavo rasti mokytoją mokanti vaiko gimtąją kalbą. 1819 metais sinodas atkreipė dėmesį, kad visi evangelikų reformatų tikėjimo nariai privalo mokėti skaityti. Tie, kurie jau mokėjo skaityti, į pamaldas bažnyčioje turėjo ateiti su giesmynėliais.

Mokytojams mokamas atlyginimas buvo nedidelis. Dėl lėšų stokos po 1862 metų mokyklos buvo uždarinėjamos. Ar buvo uždaryta Nemunėlio Radviliškio mokykla - žinių nėra. Leidimas sinodui iš naujo steigti mokyklas buvo gautas tik 1905 metais. Tų metų sinodas pavedė kolegijai pasirūpinti pradžios mokyklų, kuriose vaikai būtų mokomi gimtąja kalba, steigimu.

1804 metais įsteigta katalikų parapijos mokykla. Apie ją nepavyko rasti jokių archyvinių duomenų. Tikėtina, kad ir ją išlaikė katalikų bažnyčia.

1866 metais miestelyje atidaryta pirmoji valdinė mokykla. Tikriausiai pirmaisiais mokslo metais joje mokėsi tiktai naujai į mokyklą priimti vaikai arba katalikų mokyklos mokiniai, nes evangelikų reformatų mokyklos mokiniai į ją buvo perkelti tik 1867 metais. Kokia kalba naujojoje mokykloje vaikai buvo mokomi - žinių nėra. Tikėtina, kad pamokos vykdavo rusų kalba, nes lietuviška spauda 1864-1904 metais buvo uždrausta. 1905 metais pradinės mokyklos mokytojai privalėjo laikyti lietuvių kalbos egzaminą ir tik tada įgijo teisę dirbti lietuviškoje mokykloje. Kažkuriuo metu neaišku kuriam laikui ir mūsų miestelio mokykla galėjo būti uždaryta, nes archyviniuose dokumentuose nurodoma, kad valdinė mokykla buvo atkurta 1907 metais. Ar valdinės mokyklos uždarymo laikotarpiu veikė evangelikų reformatų ir katalikų parapijinės mokyklos - žinių nepavyko rasti.

 Dvidešimto amžiaus pradžioje Radviliškyje (taip jis buvo vadinamas iki 1919 metų) buvo dvi mokyklos: “Liaudies mokykla”, kurioje dirbo mokytojas p. Ostašev ir p. Drevinskas , bei Radviliškio 2 - oji mokykla, kurioje dirbo mokytoja F. Ostaševa.

1920 metų rugsėjo mėnesio 1 dieną Nemunėlio Radviliškyje įsteigta vidurinė mokykla. Pirmoji direktorė buvo Ona Puodžiūnaitė. Ji išbuvo tose pareigose iki 1924 metų sausio mėnesio 1 dienos. Pirmais mokslo metais veikė tik trys klasės ir buvo 74 mokiniai. Sekančiais metais jau buvo 94 mokiniai, o keturias klases baigė 17 mokinių.