Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Baigę mūsų mokyklos 5 - kis arba 6 - šis skyrius galėdavo toliau stoti į gimnazijos 2 - rą arba 3 - čią klasę.

Baigus keturias vidurinės mokyklos klases į atestatą buvo įrašomi šie dalykai: tikyba ,lietuvių kalba; viena iš šių užsienio kalbų: vokiečių, anglų, rusų; matematika: aritmetika, algebra ir geometrija; fizika; istorija; geografija; gamta; visuomenės mokslas;paišyba; dailyraštis; dainavimas; gimnastika; rankų darbeliai; namų ruoša; specialinis dalykas. Kas tas „specialinis dalykas“ išsiaiškinti nepavyko.

Keli egzaminų bilietų pavyzdžiai. Klasė nežinoma:
3 Bilietas:
a. Strazdas ir jo poezija. V Krėvės „ Skirgaila“,
b. Renesanso literatūra. Šekspyro Hamletas,
c. Daiktavardžių kirčiavimas.
4 Bilietas:
a. Adomo Mickevičiaus gyvenimas ir raštai,
b. Shakospeare „Makbetas“,
c. Būdvardžių kirčiavimas.
5 Bilietas:
a. Daukantas ir jo raštai,
b. Servanto „Don Kichotas“,
c. Skaitvardžių kirčiavimas.
10 Bilietas:
a. Spaudos draudimo laikmetis.Kova dėl spaudos.Knygnešiai. „Aušros“ reikšmė (Basanavičiaus prakalba). Vištelio „Regėjimas“, aušrininkų eilėraščiai,
b. Sentimentalizmas. Ruso,
c. Praktiškas kirčių ir priegaidžių vartojimas (atskirų tekstų kirčiavimas).