Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Kiek yra žinių archyviniuose dokumentuose, Nemunėlio Radviliškyje mažiau dviejų pradinės mokyklos mokytojų nebuvo. 1919 metais miestelio liaudies mokykloje dirbo 3 mokytojai: P. Drevinskas, F. Ostaševa ir Ostašev. Buvo Radviliškio 1- i ir 2-ji mokyklos. Viena mokyklų (iki vidurinės mokyklos įkūrimo), buvo Parupėje buvusiame dvaro pastate, o antroji, tikriausiai, miestelyje savivaldybės pastate, kuriame vėliau mokėsi vidurinės mokyklos mokiniai. Abiejuose pastatuose buvo po dvi klasių patalpas perskirtas išardoma siena. Savivaldybės pastate įsikūrus vidurinei mokyklai, pradinės klasės buvo perkeltos į Parupę. Ten dirbdavo tik du mokytojai ir mokydavo keturis skyrius arba “klases”.

Uždarius vidurinę mokyklą 1932 metais įsisteigė 5-tas pradinės mokyklos skyrius, o l933 metais ir 6-tas skyrius. Šeši pradinės mokyklos skyriai buvo iki 1944 metų pavasario, kada miestelis, o kartu ir abu mokyklos pastatai sudegė. Šešių skyrių pradinėje mokykloje dirbdavo 3 arba keturi mokytojai. Tai priklausė nuo mokinių skaičiaus.

Prisimenami šie pradinės mokyklos mokytojai:
1928-29 m. m. Petras Drevinskas ir Einorytė.
1929-30 m. m. Pranas Skulys ir Einorytė.
1930-31 m . m. Julius Kublinskas ir Alfonsas Janulevičius.
1931-32 m. m. tie patys.
1932-33 m. m. Ona Rolytė, J. Kublinskas, Ambraškaitė.
1933-34 m. m . tie patys.
1934-35 m. m. tie patys.
1935-36 m. m. tie patys.
1936-37 m. m. tie patys.
1937-38 m. m. tie patys.
1938-39 m. m. tie patys ir Šamšonas.
1939-40 m. m. Ambraškaitė, Šamšonas,J. Kublinskas, O. Kublinskienė (buvusi O. Rolytė).
Mokytoja E. Jukonienė į Radviliškį atvyko 1939m. arba 1940 metais.1940 - 41 m. m. mokykloje dirbo Šamšonas, abu Kublinskai ir E. Jukonienė.
1941-42 m. m. Jokūbas ir Kotryna Šernai (Parupėje) irE. Jukonienė su Šamšonu savivaldybės pastate miestelyje.
1942 – 43 m. m. Kaulinskaitė, E. Jukonienė ir abu Šernai.
1943 – 44 m. m. Kaulinskaitė ( Rupinskienė ),E. Jukonienė ir abu Šernai.