Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

 IŠRAŠAI IŠ NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS SUSIRAŠINĖJIMO SU BIRŽŲ - PASVALIO APSKRITIES VALDYBA

Panagrinėjus susirašinėjimo medžiagą aiškėja, kad algas sargui mokėjo apskrities valdyba, o kas mokėjo algas mokytojams - neaišku, nes rastuose 1923 -1924 metų raštuose tokių duomenų nėra.
Apskrities valdyba skirdavo lėšas ir mokyklos ūkiniams reikalams: “dubultiems langams, staliaus darbams ir molevojimams, šriūbeliams, suolams, taburetėms ir t . t .”.
Apie panaudotus pinigus privalėdavo skubiai atsiskaityti (raštu). Pinigai mokyklos reikmėms buvo siunčiami ne tiesiog į mokyklą, o valsčiaus viršaičiui (1924 metais viršaičiu dirbo p. Dagys). Mokytojams atlyginimai, tikriausiai, buvo mokomi iš valsčiaus biudžeto, nes mokyklos dokumentuose apie tai nėra jokios užuominos.
Kaip matyti iš mokyklos raštų apskričiai, mokykla vertėsi sunkiai, nes 1924 metais skundėsi jog nuo rudens padvigubėjus kreidos kainoms, trūksta 16 litų. Prašo leidimo šią sumą paimti iš sumos, asignuotos šviesai.
Toliau pateikiamos Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos susirašinėjimo su Biržų - Pasvalio apskrities valdyba raštų kopijas. Raštų kalba netaisyta.
1923 m. gruodžio 12 Nr. 203. Pasvalio apskrities valdybai.
Šiuo prašau Tamstų išduoti Nemunėlio Radviliškio vidurinei mokyklai avanso pažymėtoms neatidėliotinoms išlaidoms, nes mokyklos remontas jau padarytas ir nėra galimybės atsiskaityti su darbininkais:
 1. Įdėjimas dubultų 16 langų stiklų - 218 Lt.
 2. Staliaus darbas su moliavojimais - 150 Lt.
 3. 4 spynos - 32 Lt.
 4. Zavieckai 1 poris - 11,85 Lt.
 5. Šriūbeliai - 0,80 Lt.
 6. Pernica ir dažai - 150 Lt.
 7. Už 2 taburetes - 12 Lt.
 8. Už stalą - 15 Lt.
 9. Už suolą - 35 Lt.
 10. Sargui alga už lapkritį ir gruodį - 150 Lt.
 11. Už raštynės būtą lapkritį ir gruodį - 30 Lt.
 12. Už raštynės būtą priedas 1923 m. - 60 Lt.
 13. Stogo dengimas ir vyniai - 100 Lt.
 14. Skindeliai - 100 Lt.

Viso: 1054 Lt.65 centai.