Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Nemunėlio Radviliškio mokyklos direktorius - O. Puodžiūnaitė

Nr.197, sausio mėn. 14 d. 1924 m.. Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos Vedėjai.
Apskrities valdyba prašo skubiai prisiųsti apyskaitą ant gauto avansu sargu Kupinsku 150 Lt.
Parašas ir pareigos neįskaitomi.
Nemunėlio Radviliškio vidurinė mokykla. Nr. 1, 1924 sausio 12 d.
Šiuo siunčiu Tamstoms apyskaitą už 1923 metus gruodį mėnesį sumai 400 Lt su prijungtais dokumentais. Priedas sąskaitos (12 sąskaitų).
Mokyklos už direktorius - O.Puodžiūnaitė

1924 sausio 12 d. Nr. 2. Pasvalio apskrities valdybai.

Siunčiu apyskaitą gautųjų pinigų 1923 m. lapkričio mėn. sumoj 150 Lt sargui algą apmokėti už 1923 m. rugsėjo ir spalio mėn.
Priedas sąskaita Nr.107.
Nemunėlio Radviliškio mokyklos už direktorius - O.Puodžiūnaitė

1924 sausio 23 d..Nr.6 Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.

Prašo 100 Lt mokyklos sargui algai mokėti už š. m. sausio mėn.
Mokyklos direktorius Dragūnevičius
(Ant prašymo yra rezoliucija, kad paštu išsiuntė 300 Lt,1924.1.25.)

1924 vasario 12 d. Nr. 591. Apskrities valdyba siunčia avanso dėl padengimo sąmatos 1924 metų po alga sargui ir kurui 200 Lt.

1924 vasario 20 d. Apskrities valdyba siunčia avanso dėl padengimo sąmatos 1923 m.385 Lt (Prieš tai mokykla savo raštu Nr. l16 šios sumos prašė).

1924 kovo mėn.20 d. Nr.1072 .Apskrities valdyba siunčia avanso dėl sąmatos padengimo 1924metų alga sargui ir kitoms išlaidoms 300 Lt.