Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages
1924.4.15 Nr.140. Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.
Prisiųsdamas apyskaitą iš 800 Lt avanso, turiu garbės pareikšti, kad už malkų sukapojimą ir sukirtimą sumokėta viso 175 Lt.
Mokyklos direktorius Dragūnevičius
1924.6.30 Nr.214. Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.
Kartojant raštą iš š. mėn.12 d. Nr. 179 ,prašau atsiųsti avanso 350 litų mokyklos sargui algai mokėti, buto nuomai ir kitoms išlaidoms gegužio ir birželio mėnesiais.
Jeigu sargui alga padidinta (yra gandų), tai prašau atsiųsti avanso daugiau .
Dragūnevičius, mokyklos direktorius.

1924.5.12 Nr. 149. Prašo apskrities atsiųsti 250 Lt avanso mokyklos sargui algai balandžio mėn. ir Velykų priedui mokėti bei kitiems mokyklos reikalams.

1924.6 Nr. 179. Prašo apskrities 350 Lt avanso gegužės ir birželio mėn. sargui algai mokėti, buto nuomai ir kitoms išlaidoms.

1924.6.20 Nr. 2462. Apskritis praneša, kad ”siunčia pinigus sąmatos avanso padengimui 1924 metų: alga sargui 5, 6, 7 mėn.1924 m.- 300 Lt, ūkio išlaidos ir buto nuoma - 200 Lt”.

1924.7.30 Nr.225. Mokykla prašo apskrities valdybos 800 Lt avanso mokyklos stogo remontui, mokyklos baltinimui, suolų ir mokslo priemonių įsigijimui.

1924.8.13 Nr. 233. Mokykla prašo “avanso 350 Lt sargo algai 8 mėn.150 Lt ir algos skirtumui 5 - 6 mėn. (100 Lt), taipogi raštinės ir ūkio išlaidoms”.

.1924.8.14 Mokykla gauna sargui algai 250 Lt, o ūkio išlaidoms tik 50 Lt.

1924.9.13 Nr.337. Mokykla apskrities valdybos prašo: “Atsiųsti avanso sargo algai rugsėjo mėn.150 Lt., neturtingiems mokiniams pašalpos ušsimokėjimui už mokslą antram pusmečiui 125 Lt, kreidai, lempos įsigijimui, pašto išlaidoms, buto nuomai ir t.t. 150 Lt., viso 425 Lt.