Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages
Be to, kartodamas prašymą iš š.m. liepos 30 d. Nr.225, prašau atsiųsti avanso 600 Lt. suolų įsigijimui, nes:
1. mokinių skaičiui po atostogų padidėjus, nėra kur jiems visiems susėsti.
2. suolų didžiuma kliba, kiti gerokai apirę, visi vienodo aukščio - ir 10 ir 18 metų mokiniams, pasenėjusios sistemos, netinka rašto darbams atlikti, toki suolai mokiniams ligą įvaro (kupra, krūtinės įdubimas ).
3. Dvylika suolų yra skolintų iš pradžios mokyklos, juos atidavus, mano vedamoji mokykla liks be suolų.
Reiškia, suolai įsigyti yra būtinas ir neatidėliotinas reikalas.
Direktorius Dragūnevičius “
Po vienu mokyklos raštu apskrities valdybai pasirašo šie asmenys:
“mokyklos ūkio komitetas: Dragūnevičius - direktorius, mokytojas kunigas M.Jusis, tėvų komiteto narys P.Šernas, ekspertai: J.Kupinskas ir Martin Jurcik.”
1924.10.29 Nr.362. Mokykla apskrities valdybos prašo skirti lėšų.”mokinės neturi išeinamosios vietos. Rentiniui sugedus, mokyklos šulinys pribiro smėlio, vandens visiškai nėra. ”Prašo l20 Lt išeinamosios vietos statybai ir šulinio remontui. Dar prašo 600 Lt suolų įsigijimui.
Prie aukščiau minėto rašto pridedamas toks išrašas iš mokyklos pedagogų tarybos posėdžio:
Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos Pedagogų Tarybos 1924 m. spalių mėn.3 d. posėdžio protokolas.
Dalyvauja: mokyklos direktorius Dragūnevičius, mokytojai: kunigas Jusis, kunigas Šernas, E.Fišeraitė, A.Plungė, tėvų komiteto narys P Samulionis ir Pedagogų Tarybos sekretorius K.Garbauskaitė.
Svarstyta:
4. Išeinamosios vietos.
5. Mokyklos suolai.
Nutarta:
4. Ilgai neatidėliojant, įtaisyti mergaitėms atskirą išeinamąją vietą.
5. Kadangi mokyklos suolų yra maža, ir tie patys seni, apirę ir neatitinka higienos reikalavimams,- greičiau įsigyti naujų suolų.
Pasirašo visi dalyvavusieji.

1924.11.3 Nr. 363. Prašo Biržų - Pasvalio apskrities valdybą papildant “š.m. 9 mėn.13 d. Nr. 337 prašo” atsiųsti avanso sargui algai mokėti rugsėjo ir spalio mėn. 300 Lt, neturtingiems mokiniams pašalpos užsimokėjimui už mokslą š. m. antrą pusmetį. - 125 Lt, mokslo priemonių ir bibliotekos knygų įsigijimui, šviesai, kreidai, kaminų ir išeinamųjų vietų valymui, buto nuomai ir t. t. 375 Lt, viso 800 Lt ” Pasirašo direktorius Dragūnevičius.