Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

1924. 12. 16 Nr. 378 Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.

Prisiunčiant išlaidų apyskaitą už lapkričio mėn. turiu garbės pranešti, kad yra padaryta nenumatytų išlaidų 10 Lt: lopant stogą įgriuvo mokyklos priemenės lubų dalis (buvo labai supuvusi), lubų pataisymui iš lentų 10 Lt.
Mokyklos direktorius Dragūnevičius

1924. 12. 17 Nr. 380 Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.

Prašau atsiųsti mokyklos ūkio išlaidoms avanso: algos sargui už lapkritį ir gruodį 300 Lt, Kalėdų priedo sargui 25 Lt mokslo priemonėms 116 Lt, suolams 600 Lt, buto nuomai, valymui, šviesai, kreidai ir kt. 159 Lt, o iš viso 1200 Lt.
Pinigus prašau įteikti Nemunėlio Radviliškio viršaičiui p. Dagiui.
Direktorius Dragūnevičius

24.12.17 Nr. 379 Biržų - Pasvalio apskrities valdybai.

Nuo š. m. rudens dvigubai padidėjus kreidos kainai, pinigų, asignuotų sakytam dalykui, neužtenka: trūksta 16 Lt, todėl prašau leidimo minėtoms išlaidoms 16 Lt paimti iš sumos, asignuotos šviesai.
Mokyklos direktorius Dragūnevičius

24.12.31 Nr. 5456 Apskrities valdyba siunčia avanso padengimui sąmatos:

alga sargui 3372, 50 Lt ir kitoms reikmėms 131 Lt. Iš viso 470 Lt ( neaišku kur čia klaida, bet susumuota taip).