Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Article Index
Pirmas puslapis
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
All Pages

Daugiau vidurinės mokyklos susirašinėjimo su apskrities valdyba nėra. Yra tik Pasvalio apskrities valdybos 1919 metų raštas adresuotas Nemunėlio Radviliškio valsčiui (šiame rašte pirmą kartą mūsų miestelis vadinamas Nemunėlio Radviliškiu, o ne Radziviliški, Radzivilovo arba Radviliškiu ), kuriame nurodomos Nemunėlio Radviliškio valsčiaus mokyklų išlaikymui skiriamos lėšos.

Eil.
Nr.
Mokykla
Mokyklos
sargo algai
Kurui
Šviesai
Remontui
Viso
1.
Svilių liaudies mokykla
600
100
150
950
1800
2.
Suostų liaudies mokykla
600
100
150
900
1750
3.
Jasiškių liaudies mokykla
600
100
150
500
1350
4.
Kašeliškių liaudies mokykla
600
100
150
500
1350
5.
N. Radviliškio liaudies mokykla
600
100
150
500
1350
6.
Latvelių liaudies mokykla
600
100
150
500
1350

1919 metais mokyklos buvo suskirstytos į 3 kategorijas:

l. Dviklasės su 2 mokytojais - alga sargams 300 auksinų.
2. Valdiškos su 1 mokytoju - alga sargams 200 auksinų.
3. Kaimo, susamdytais butais mokyklose, alga sargui 50 auksinų.

Mokinių žinios buvo vertinamos penkiabale sistema. Baigus keturis pradinės mokyklos skyrius mokiniai laikydavo baigiamuosius egzaminus. Egzaminai vykdavo vieną dieną. Baigę keturis skyrius galėdavo toliau mokslą tęsti Biržų gimnazijoje. Kaip savo prisiminimuose apie Nemunėlio Radviliškio mokyklas rašo Ev. Reformatų kunigas Stasys Neimanas, trauka į Biržų gimnaziją prisidėjo ir prie Nemunėlio Radviliškio vidurinės mokyklos uždarymo. Citata: “Įsteigimo metais turėjo 74 mokinius, uždarant tik 15. Mokinių tėvams, turint keletą gimnaziją lankančių mokinių, buvo patogiau juos leisti į Biržų 8 klasių gimnazija, kur pirmuoju direktoriumi 1919 m. buvo Skultiškių kaimo parapijietis doc. Petras Šernas, kuris, švietimo ministerijos įgaliotas, suorganizavo gimnazijos mokytojų personalą”.

(P.S. Pasvalio apskrities savivaldybės duomenimis mokyklos įsteigimo metais joje mokėsi ne 74, o 88 mokiniai).