Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

Print
PDF

lmnsc_logoMokykla  atrinkta dalyvauti projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kvietė  šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra" veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.

Bus siūloma 60 vienos valandos trukmės edukacinių programų, kurios suskirstytos į tris tematines kategorijas:

  • 20 kultūrinės-meninės krypties,
  • 20 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,
  • 20 gamtinės ir ekologinės krypties.

Vienos valandos trukmės programoje vienu metu galės dalyvauti 20–25 mokiniai.

Į edukacines programas atrinkta 200 šalies mokyklų, kiekvienai sudarant galimybes pasirinkti 6 skirtingas programas (po dvi kiekvienos krypties), kuriose norėtų dalyvauti.

Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojamas iš projekto lėšų.

Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams ir kitus vaikų ugdymui svarbius aspektus.

Dalyvavusios visose šešiose programose mokyklų bendruomenės turės įgyvendinti kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis, pvz., surengti parodą, sukurti spektaklį ar filmuką, atlikti tiriamąjį darbą ar pan.

Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus skelbiami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt

Su atrinktomis mokyklomis bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

Mokyklos administracija