Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF

BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

ŠVIETIMO  PAGALBOS MOKINIUI

TEIKIMO TVARKA

  

1. DALYKO MOKYTOJAS
Iškilus problemai, informuoja klasės vadovą.
  
2. KLASĖS VADOVAS
Kalbasi su mokiniu, stengiasi išsiaiškinti problemą ir jam padėti. Esant rimtai problemai, vyksta į mokinio namus, kalbasi su tėvais (globėjais). Jei negali problemos išspręsti, kreipiasi į specialistus.
 
3. SPECIALISTAI: SOCIALINĖ PEDAGOGĖ, LOGOPEDĖ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ
Kalbasi su mokiniu, veda individualias konsultacijas mokiniams bei jų tėvams, kartu su klasės vadovu kontroliuoja jo lankomumą, stebi mokymosi rezultatus. Reikalui esant, siūlo kreiptis į specialistus kitose tarnybose (VTAS, PPT, policiją, seniūnijos ir kt.). Situacijai nepagerėjus, mokinio problema svarstoma vaiko gerovės komisijos posėdyje.
 
4. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
Svarsto mokinio problemų priežastis, siūlo galimus pagalbos būdus, prireikus skiria drausmines nuobaudas (raštiškas įspėjimas). Į posėdžius kviečiami mokinių tėvai. 
  
5. VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAS
Savivaldybės administracijos direktorius vaikui skiria priežiūros priemonę.