Aplink mokyklą...

images/stories/joomrotator/Fasadas2016.jpg
images/stories/joomrotator/krepsiniokors.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziema2ss.jpg
images/stories/joomrotator/mokyklaziemass.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas4kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas5kors.jpg
images/stories/joomrotator/stadionas6kors.jpg
Print
PDF
Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

1. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
2. Kitos veiklos rūšys:
  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52
  • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3. Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29.
4. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.
5. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
6. Muziejų veikla, kodas 91.02.
7. Sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.
8. Sporto klubų veikla, kodas 93.12.
9. Nuosavo ar nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
10. Kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
11. Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.