STEAM veikla

Print

steam-logoSTEAM veikla su jungtine ikimokykline ir priešmokykline ugdymo grupe (mokyt. D. Karosienė). Taškelius ant popierinio rankšluosčio (piešimas ant kitokio paviršiaus) vaikučiai piešė flomasteriais. Pirmą kartą lapą merkė į vandenį ir stebėjo, kaip liejasi spalvos, antrą kartą lašino pipete. Galutinis rezultatas „MARGASPALVIS KLEVAS". Kad jis būtų margaspalvis vaikučiai panaudojo popierinį rankšluostį, flomasterius, vandenį ir pipetę.

mk1

mk3

mk2

mk4