PUG dienos rėžimas

Print

8.30 - 12.30  ugdomoji veikla grupėje ir lauke

8.35  pusryčiai

12.25 pietūs