Print

MOKYKLOS VIZIJA - saugi, kūrybiška, bendruomeniška mokykla

MOKYKLOS MISIJA - teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą Nemunėlio Radviliškio seniūnijos bei aplinkinių vietovių mokiniams